In and around Amaliapolis http://www.amaliapolis.com/apps/photos/ In and around Amaliapolis Village view Village in evening http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053061 63053061 Amaliapolis beach Village beach http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053062 63053062 Village beach Beach in evening http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053063 63053063 Street Street in Amaliapolis http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053066 63053066 Jetty Fishing boats at jetty http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053067 63053067 Tavernas Taverna in main square http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053069 63053069 Beach cafe Beach cafe http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053072 63053072 By the beach Beach bar http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053073 63053073 Beach Amaliapolis beach http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053074 63053074 Village street Village street http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053075 63053075 Island Kikynthos island in Amaliapolis bay http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053076 63053076 Main square Cafe in main square http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053077 63053077 Olives Olive grove in Spring http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053078 63053078 Village steps Steps going up to church http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053079 63053079 Seafront Seafront in Spring http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053081 63053081 Church Small church in village http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053082 63053082 Harbour Amaliapolis harbour http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053083 63053083 View View from Glezos cafe http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053084 63053084 Cloudy day Village on a cloudy day http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053087 63053087 Promenade Seafront Amaliapolis http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053088 63053088 Amaliapolis View of village from hillside http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63053089 63053089 Swimming cove 'Limanaki' cove in Amaliapolis http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=63054960 63054960 View from square Boat in the bay with island behind it http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=100836026 100836026 Church Church with flags http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=100836027 100836027 View to harbour view across to harbour from jetty http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=100836028 100836028 Fishing Come and inspect the catch! http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=100836029 100836029 view of the village The village seen from the beach http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=141603198 141603198 Beach loungers Relax on the beach loungers http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=141603199 141603199 Beach bar Beach bar at night http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=141603200 141603200 Amaliapolis beach Beach in September http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=141603201 141603201 Playground Playground by beach http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=141603203 141603203 Viw from seafront Daydream view http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=172243876 172243876 Time for lunch? Tables by the sea http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=172243877 172243877 View of Church Looking at village from seafront http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=172244977 172244977 View of village houses Beautiful greenery even in summer http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=172244978 172244978 Old house in village Sea Captain's house http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=172244979 172244979 September cyclamen Lovely wild flowers http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=172244980 172244980 Village street Village street http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=172244981 172244981 Village street Street leading down towards the sea http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=172244982 172244982 Beautiful flowers Village house http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=172244983 172244983 Amaliapolis beach On the beach http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=172245319 172245319 Beach in September Balmy September day http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=172245320 172245320 Seafront dining Eat right next to the sea http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=183785807 183785807 Amaliapolis seafront Lovely blue sea! http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=183785808 183785808 Almyros forest Cafe in Dassos Kouri (ancient woods) at Almyros http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=183785811 183785811 Seafront view View from near harbour http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=196250765 196250765 Autumn flowers Crocus and cyclamen http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=196250766 196250766 Cotton harvest Cotton growing near Sourpi http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=196250767 196250767 Poppies Poppies in olive groves http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=204419425 204419425 Spring flowers Spring Flowers http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=204419426 204419426 Cafe Glezos cafe http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=204419441 204419441 Harbour Fishing boats http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=204419442 204419442 harbour boats in harbour http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=204419443 204419443 dog Ready to go fishing! http://www.amaliapolis.com/apps/photos/photo?photoID=204419444 204419444